Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde diensten en producten van Jennifer Snippe Fotografie.

1.2 Bij het boeken van een fotoreportage bij Jennifer Snippe Fotografie gaat u automatisch (en stilzwijgend) akkoord met de algemene voorwaarden (welke op de dag van de fotoreportage ook ondertekend dient te worden middels een akkoordverklaringformulier).

1.3 De algemene voorwaarden kunnen op elk moment door Jennifer Snippe Fotografie gewijzigd worden.

2. Fotoreportages, Beeldselectie & Bewerking

2.1 Jennifer Snippe Fotografie zal altijd haar uiterste best doen om alle geleverde diensten en producten zo goed mogelijk af te leveren.

2.2 Uit iedere fotoreportage zal de fotograaf de, naar haar inzicht beste foto’s (op basis van haar kwaliteiten, stijl en geschiktheidcriteria) selecteren en bewerken, vóór deze aan de klant worden geleverd. Foto’s die niet voldoen aan de eisen van Jennifer Snippe Fotografie zullen niet aan de klant getoond worden en op deze foto’s kun u dan ook in geen geval aanspraak maken.

2.3 Specifieke wensen zoals bijvoorbeeld beeldselectie en bewerking dienen voorafgaand aan de fotoreportage kenbaar gemaakt te worden. De fotograaf kan dan beoordelen of deze wensen uitvoerbaar zijn.

2.4 De foto’s worden altijd in een kleurenversie geleverd. Bij sommige shoots wordt ongeveer 10% ook in zwart/wit versie geleverd. Indien u liever alle foto’s in 1 kleur wilt ontvangen dan dient u dit voorafgaand aan de fotoreportage aan te geven (dit geldt niet voor aanbiedingen en acties).

2.5 Alle digitale foto’s die door Jennifer Snippe Fotografie gemaakt worden zult u 2 keer ontvangen.
1 keer op hoge resolutie en logo-vrij, 1 keer op lage resolutie en met logo (voor social media).

3. Boekingen & Annuleren

3.1 Een fotoreportage boeken kan doormiddel van een telefonisch gesprek, via een e-mail of via de verschillende social media kanalen van Jennifer Snippe Fotografie.

3.2 Bij een fotoreportage op locatie geldt dat de eventuele reiskosten niet bij de prijs zijn inbegrepen (tenzij anders aangegeven). Deze worden altijd bij het totaalbedrag opgeteld nadat er een locatie is afgesproken met de klant, en Jennifer Snippe fotografie de reiskosten heeft berekend. Wij berekenen altijd de heen en terugreis.

3.3 Als u een aanvraag voor een fotoreportage heeft gedaan, geven wij u een aantal data en tijden door. Wanneer wij binnen 48 uur geen bevestiging op 1 van deze data en tijden hebben ontvangen, zien wij dit als zijnde geen interesse meer.
Wij houden de doorgegeven data en tijden dan ook niet langer voor u vast.

3.4 Aanvragen voor een fotoreportage zijn altijd geheel vrijblijvend tot het moment waar op Jennifer Snippe Fotografie de gemaakte afspraak definitief heeft bevestigd middels een factuur. Na betaling van de factuur is het niet meer mogelijk om de fotoreportage kosteloos te annuleren.

3.5 Nadat de fotoreportage definitief is gepland ontvangt u deze algemene voorwaarden en een factuur. Zoals aangegeven op de factuur dient 50% van het totaal bedrag binnen 7 dagen vanaf factuurdatum te zijn voldaan op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, t.n.v Jennifer Snippe Fotografie o.v.v uw naam en het factuurnummer. (De makkelijkste manier om te betalen is door gebruik te maken van de door ons meegestuurde iDEAL link.) Na dat wij de betaling binnen hebben, zal uw afspraak als zijnde definitief in onze agenda genoteerd worden.
Wanneer wij de betaling niet binnen de genoemde 7 dagen hebben ontvangen zien wij dit als annulering van de fotoreportage (wij sturen vooraf geen herinnering). Bij fotoreportages die binnen 1 week na boeking plaats zullen vinden, dient 50% van het totaal bedrag binnen 2 dagen voldaan te zijn. En bij last minute fotoreportages (die dezelfde dag nog plaats vinden) dient het volledige totaal bedrag tijdens de fotoreportage voldaan te worden.

3.6 Bij bruidsreportages geldt dat 50% van het totaal bedrag uiterlijk 3 maanden voor het huwelijk plaats vindt, dient te zijn voldaan op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, t.n.v Jennifer Snippe Fotografie o.v.v uw naam en het factuurnummer of contant/per pin bij het ondertekenen van de overeenkomst. Bij bruidsreportages geldt dat wanneer deze binnen 1 maand vóór het huwelijk plaats vindt word geannuleerd door de klant, de aanbetaling (50% van het totaal bedrag) niet wordt terug betaald. Wanneer de bruidsreportage wegens onvoorziene omstandigheden geannuleerd moet worden zullen wij naar een passende oplossing zoeken.

3.7 Bij bedrijfsreportages geldt dat het totaalbedrag uiterlijk binnen 14 dagen nadat de foto’s zijn geleverd, dient te zijn voldaan op het op de factuur vermelde bankrekeningnummer, t.n.v Jennifer Snippe Fotografie o.v.v uw naam en het factuurnummer.

3.8 Wanneer u een fotoreportage op een buiten locatie heeft geboekt en het weer onverhoopt toch slecht is (dit houdt in dat het regent, hagelt, sneeuwt etc.) verzetten wij de reportage naar een andere datum, welke u van Jennifer Snippe Fotografie door krijgt. Jennifer Snippe Fotografie bepaald of een shoot verzet zal worden of gewoon door gaat. In sommige gevallen kan het zijn dat de fotograaf aanbied om uit te wijken naar de studio. (Dit zal uiterlijk 2 uur voor de fotoreportage plaats vindt met u worden besproken). De nieuwe afspraak dient dan binnen 5 werkdagen te worden gemaakt (de fotoreportage vindt in de meeste gevallen echter niet binnen deze 5 werkdagen plaats). (Dit geldt uiteraard niet bij bruidsreportages).

3.9 Jennifer Snippe Fotografie berekend altijd een bepaalde tijd voor een reportage.
Indien u te laat komt op de afspraak, dan zal dit van de oorspronkelijke tijd afgaan. Jennifer Snippe Fotografie is niet aansprakelijk als hierdoor minder foto’s gemaakt kunnen worden en/of er minder variatie in het fotoaanbod zal zijn.

3.10 Jennifer Snippe Fotografie is niet aansprakelijk voor mindere resultaten / minder foto’s veroorzaakt door het gedrag en/of welzijn van een persoon of dier. Indien bijvoorbeeld een kind ziek is, is het raadzaam om een afspraak te verzetten.

3.11 Voor het annuleren van de fotoreportage na betaling, zijn wij helaas genoodzaakt de aanbetaling (50% van het totaal bedrag) te houden. Afzeggingen door ziekte kunnen door zowel de klant als fotograaf worden gedaan. Wij plannen dan gewoon een nieuwe afspraak. Welke binnen 5 werkdagen dient te worden gemaakt (de fotoreportage vindt in de meeste gevallen echter niet binnen deze 5 werkdagen plaats). Indien ook de nieuwe afspraak afgezegd wordt, is Jennifer Snippe Fotografie helaas genoodzaakt, de overige 50% van het totaal bedrag ook in rekening te brengen.
Bij afzeggingen door bijv. overlijden van mensen in uw naaste omgeving zullen wij naar een passende oplossing zoeken.

3.12 Indien Jennifer Snippe Fotografie door ziekte of bij overlijden van mensen in de naaste omgeving etc. niet in staat is de gemaakte afspraken na te komen, zijn wij niet verplicht vervanging te regelen. Bij bruidsreportages geldt dat wij onze uiterste best zullen doen om tot een passende oplossing te komen. Wij zijn helaas wel genoodzaakt de al door ons gemaakte kosten in rekening voor de klant te brengen en wij zullen uiteraard de al bestelde artikelen gewoon aan de klant leveren.

3.13 Bij het niet komen zonder afzegging word het gehele bedrag van de afgesproken fotoreportage in rekening gebracht.
(bij aanbiedingen en/of acties waarbij de tarieven onder de prijs van ons goedkoopste pakket ligt, wordt er een standaard bedrag van €49,- in rekening gebracht, even als bij fotoreportages op tfp basis)

3.14 De fotoreportage, de foto’s en producten van Jennifer Snippe Fotografie zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk.

4. Betalingen & Levertijd

4.1 Door diensten of producten bij Jennifer Snippe Fotografie af te nemen gaat u automatisch akkoord met de betalingsvoorwaarden.

4.2 U ontvangt na het plaatsen van een (na)bestelling zo snel mogelijk een factuur. Deze dient binnen 7 dagen per bankrekening voldaan te zijn. Na betaling gaan wij uw bestelling verwerken. U kunt de bestelling bij Jennifer Snippe Fotografie komen afhalen of de bestelling per e-mail of per post laten verzenden.

4.3 De originele RAW (camera) bestanden worden nooit aan de klant geleverd.

4.4 De digitale foto’s worden altijd in hoge resolutie, verstuurd per e-mail (via We Transfer).
Ook is het mogelijk om andere producten bij ons te bestellen. Echter is het wel zo dat bij het zelf (laten) afdrukken van de foto’s bij een andere fotograaf/winkel Jennifer Snippe Fotografie niet aansprakelijk is voor de afdruk kwaliteit.

4.5 De levertijd voor een fotoreportage is maximaal 4 weken. Voor bruidsreportages is de levertijd maximaal 8 weken. Jennifer Snippe Fotografie streeft er naar om binnen de genoemde tijd te leveren maar mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt u hier uiterlijk 1 week voor de termijn afloopt schriftelijk van op de hoogte gebracht.

4.6 Wanneer u er voor kiest een fotobestelling te laten verzenden per post, dan is dit voor eigen risico van de klant.

4.7 Indien er bij uw gekozen pakket een fotoafdruk/product inbegrepen zit, dient deze binnen 1 week na aflevering van de digitale bestanden aan ons doorgegeven te worden. Voor bruidsreportages geldt dat de besteltijd 2 weken na levering van de digitale bestanden bedraagt. Indien u deze producten na de genoemde tijd nog wilt bestellen, zullen hier extra kosten aan verbonden zijn. En na 3 maanden vanaf dat de besteltijd is ingegaan kunt u geen aanspraak meer maken op het ‘’gratis’’ product.

5. Cadeaubonnen

5.1 Jennifer Snippe Fotografie verkoopt ook cadeaubonnen. Een cadeaubon kan voor elk gewenst bedrag worden aangeschaft.

5.2 De cadeaubon kan niet retour genomen worden en is niet inwisselbaar voor contanten.

5.3 Een cadeaubon is altijd geldig tot 1 jaar na uitgifte door Jennifer Snippe Fotografie. Hier na verloopt de bon automatisch en is in geen enkel geval terug gave van het bedrag mogelijk.

5.4 Een cadeaubon is te besteden aan alle diensten en producten van Jennifer Snippe Fotografie, tenzij anders aangegeven.

5.5 Wanneer u graag een cadeaubon wilt inwisselen, dient u dit tijdens het boeken van de reportage aan te geven.
Ook dient u dan het bonnummer aan ons door te geven. Indien u deze niet kunt tonen, kunnen wij de cadeaubon helaas niet afboeken en zullen wij de gehele shoot dus voor u in rekening brengen.

5.6 Indien de waarde van een reportage hoger is dan de cadeaubon, wordt de cadeaubon als korting verrekend met het totale bedrag.

5.7 Een cadeaubon kan uitsluitend in 1 keer ingewisseld worden. Wij kunnen u helaas geen geld of tegoed terug geven wanneer het bedrag van uw geboekte reportage lager is dan het bedrag op de cadeaubon.

5.8 Wanneer u meer dan 1 cadeaubon wilt inwisselen, dan kan dit tot een maximum van 2 cadeaubonnen per reportage.

6. Klachten, Aansprakelijkheid, Gebruik/Promotie & Verantwoordelijkheid

6.1 Klachten betreffende het door Jennifer Snippe Fotografie geleverde werk dienen zo spoedig
mogelijk (binnen 5 werkdagen na plaatsing in uw persoonlijke map op onze website), schriftelijk aan Jennifer Snippe Fotografie bekend gemaakt te worden. En Jennifer Snippe Fotografie zal dan naar een passende oplossing zoeken.

6.2 Het is in géén geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid van de klant zal er in overleg eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog tot het gewenste resultaat te komen. Dit is uitsluitend mogelijk als er binnen 5 werkdagen schriftelijk een officiële klacht is ingediend.

6.3 Voorafgaand aan een bruidsreportage hebben wij meerdere keren contact met elkaar. Wij bespreken de gehele dagindeling. Indien er wijzigingen plaatsvinden en wij hier van, vooraf niet op de hoogte zijn gebracht, is Jennifer Snippe Fotografie niet aansprakelijk als hier door mindere resultaten/minder foto’s geleverd kunnen worden.

6.4 Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook.

6.5 U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

6.6 Deelname aan een fotoreportage is volledig op uw eigen risico.

6.7 De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade welke door de klant is ontstaan,
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotograaf.
Wanneer er door de klant schade is ontstaan aan spullen van de fotograaf, brengen wij het schadebedrag in rekening voor
de klant.

6.8 De klant is zelf verantwoordelijk voor het veilig stellen van de door Jennifer Snippe Fotografie geleverde foto’s.
Het is verstandig de digitale foto’s op meerdere harde schijven op te slaan.

6.9 Na aflevering van een fotoreportage zal Jennifer Snippe Fotografie de aan u geleverde foto’s nog maximaal 1 jaar bewaren. U heeft binnen deze tijd dan ook de mogelijkheid om foto’s als afdruk of fotoproduct (na) te bestellen.

6.10 De klant is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste fotonummer (bij na-bestellingen).
Indien de klant een foutief fotonummer heeft doorgegeven en de bestelling al is verwerkt, zijn de kosten voor de klant.

6.11 Jennifer Snippe Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet gekalibreerde beeldschermen.

6.12 U bent vrij om de geleverde, digitale foto’s bij een andere winkel te laten afdrukken. Echter is Jennifer Snippe Fotografie niet verantwoordelijk voor de afdrukkwaliteit daar van.

6.13 De klant is niet gerechtigd het beeldmateriaal zonder toestemming van de fotograaf te verstrekken aan derden of te verhandelen.

6.14 De klant is vrij om de foto’s met logo op social media te plaatsen. De foto’s zonder logo zijn puur voor eigen gebruik van de klant. En mogen dus niet op social media geplaatst worden. De keuze foto’s uit het beveiligde gedeelte van onze website mogen in geen geval gekopieerd en/of op social media gebruikt worden. Indien dit toch het geval is zullen wij deze bij de klant in rekening brengen.

6.15 De klant mag in geen geval een verandering aanbrengen in/op de door Jennifer Snippe Fotografie geleverde foto’s.

6.16 Jennifer Snippe Fotografie heeft uitdrukkelijk het recht om de foto’s welke gemaakt zijn tijdens een zogenoemde tfp reportage te gebruiken voor eigen promotie zonder toestemming te vragen.
Dit kan zijn: plaatsing op websites/social media en/of drukwerk.

6.17 Bij het ondertekenen van de akkoordverklaring dient u aan te geven of u akkoord gaat met het plaatsen van de foto’s op de website en social media van Jennifer Snippe Fotografie. En of u akkoord gaat het gebruiken van de foto’s voor drukwerk van Jennifer Snippe Fotografie. Wanneer u hier akkoord voor tekent en dit achteraf toch liever niet wilt, geef dit dan schriftelijk en binnen 5 werkdagen vanaf de fotoreportage aan bij Jennifer Snippe Fotografie.
Wanneer wij de foto’s na de hierboven genoemde 5 werkdagen hebben gebruikt voor advertenties en/of drukwerk, en u wilt dit toch liever niet. Dan zijn wij helaas genoodzaakt om de door Jennifer Snippe Fotografie gemaakte kosten voor u in rekening te brengen. (Dit geldt echter niet bij tfp reportages).

6.18 Indien u akkoord geeft voor het plaatsen van de foto’s op website/social media en/of drukwerk van Jennifer Snippe Fotografie, gaat u akkoord met het plaatsen van alle foto’s. Dus ook de foto’s die u als klant niet gekozen heeft te willen ontvangen. Wel is het zo dat de foto’s pas geplaatst zullen worden nadat de klant ze heeft gezien.

6.19 Er kunnen geen rechten worden verleend aan foto’s op onze website. Ieder persoon is anders.

6.20 Indien u een uitlopend product heeft besteld, kunnen wij niet garanderen dat deze op het moment van bestellen nog leverbaar is. Indien dit het geval is, zullen wij naar een passend product zoeken en wordt u hier uiteraard van op de hoogte gesteld.

7. Auteursrechten

7.1 Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle fotoreportages blijven altijd in het bezit van Jennifer Snippe Fotografie.

7.2 Op aan de klant geleverde foto’s berusten altijd de auteursrechten van Jennifer Snippe Fotografie. U koopt een digitale foto, afdruk of ander fotoproduct, niet de rechten op de foto.

Deze algemene voorwaarden zijn door Jennifer Snippe Fotografie opgesteld, en mogen dan ook niet zonder voorafgaand schriftelijke toestemming worden gebruikt.

error: Content is protected !!